Elinvoimalautakunta, kokous 7.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Elinvoimalautakunnan tilinpäätös 2020

RauDno-2021-237

Valmistelija

  • Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, iiro.lyytinen@rautalampi.fi

Perustelut

Hallinto-osastolla ja elinkeinotoimessa on laadittu elinvoimalautakunnan tilinpäätös tilivuodelta 2020. Liitteenä 1 on kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma tilivuodelta, liitteenä 2 on toimintakertomukseen liitettävä tavoitteiden toteuma tilivuodelta.

Toimintakatteen toteutuminen

Toimintakate TA2020 TP2020 Tot.%
1600 Elinvoima hallinto 36.841 20.987,01 57,0
1612 Yrittäjäkoulutus ja -kasvatus      
1615 Kampanjat/markkin. ja avustuks. 16.000 29.712,29 185,7
1617 Elinkeino toimenpiteet 16.000 5.042,67 31,5
1618 Luontomatkailun koord.hanke      
1619 Työtä osuuskunnasta -hanke      
1620 Ruokaelämyksiä -hanke      
1621 Kiehtova maisema -hanke      
1622 SavoGrow ja EU-hankkeet 156.000 155.864,67 99,9
1624 Yhteishankeosuudet 8.230 0,00 0,0
1630 Tapahtumat 12.862 14.143,28 110,0
1640 Matkailu 27.280 7.812,31 28,6
1650 Maatilojen yritystuet      
YHTEENSÄ 278.783 233.562,23 83,8

Toimintakatteen toteutumisessa huomio kiinnittyy siihen, että joillakin kustannuspaikoilla talousarvion raami on selkeästi ylitetty ja joissakin puolestaan on selkeä alitus talousarvioon verrattuna. Tämä johtuu elinkeinotoimen talousarvion luonteesta, sillä määrärahoista vain noin puolet on sidottu talousarvion tekovaiheessa.

Kustannuspaikan 1615 Kampanjat, markkinointi ja avustukset ylitys selittyy tonttimarkkinointikampanjalla, jonka budjetista päätti kunnanhallitus (Kh 2020/150 §).

Toimielintasolla kustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisessa raamissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Liitteet

Oheismateriaali