Elinvoimalautakunta, kokous 2.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Välitilinpäätös 1-4/2021, elinvoimalautakunta

RauDno-2021-346

Valmistelija

  • Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, iiro.lyytinen@rautalampi.fi

Perustelut

Välitilinpäätös talousarvion toteumasta ajalta 1-4/2021. Liitteenä on talousarvion tavoitteiden toteuma sekä talousarvion toteumaraportti ajalta 1-4/2021.

Toimintakatteen toteutuminen

Toimintakate TA2021 1-4/2021 Tot.% 1-4/2020
1600 Hallinto, markkinointi ja toimenpiteet 66.091,00 5.967,89 9,0 11.083
1612 Yrittäjäkoulutus ja -kasvatus        
1615 Kampanjat/markkin. ja avustuks.       7.856
1617 Elinkeino toimenpiteet       2.488
1622 SavoGrow ja EU-hankkeet 164.000,00 51.954,89 31,7 51.955
1624 Yhteishankeosuudet        
1630 Tapahtumat 36.430,00 7.323,95 20,1 13.051
1640 Matkailu       184
1650 Maatilojen yritystuet        
YHTEENSÄ 266.521,00 65.246,73 24,5 86.617

Vaikutusten arviointi:
Päätös liittyy organisaation sisäiseen talouden seurantaan. Vaikutusten ennakkoarviointi ei ole tarpeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy välitilinpäätöksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotuksen mukainen.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)