Pöytäkirja / Julkipanolista, poikkeusluvat

Kuulutusaika

25.6.2024 - 28.7.2024

Kuulutus

JULKIPANOTODISTUS
PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ 26.06.2024

Ympäristölautakunnnan pääötkset 19.6.2024

24-0035-POI, 686-411-0001-0155, vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi. Poikkeaminen ranta-asemakaavasta.

24-0036-POI, 686-411-0001-0156, vapaa-ajan asuinrakennuksen muutos vakituiseksi asuirakennukseksi. Poikkeminen ranta-asemakaavasta.

24-0037-POI, 686-402-0002-0154, uuden saunarakennuksen (25 k- m2) rakentaminen. Poikkeaminen tapahtuu Etelä- Konneveden rantaosayleiskaavan määrätystä rantaetäisyydestä (saunarakennuksen etäisyys rantaviivasta vähintään 15 metriä). Asemapiirustuksessa esitetty rantaetäisyys saunarakennuksesta 10- 15 metriä.

24-0038-POI, 686-408-0018-0340, asuinrakennuksen avoterassin kattaminen rannan puoleiselta sivulta, siten että rakennuksen etäisyys rantaviivan lyhenisi n. 10 metriin. Poikkeaminen kunnan rakennusjärjestyksessä määrätystä rantaetäisyydestä.

Pöytäkirja / julkipanolista liitteenä.