Pöytäkirja / Julkipanolista

Kuulutusaika

4.6.2024 - 19.6.2024

Kuulutus

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 05.06.2024

24-0024-T, 686-408-0063-0011, aitan rakentaminen.
24-0025-T, 686-405-0013-0088, vajarakennus.
24-0026-T, 686-408-0032-0039, kahden rivitalon pihojen saneeraus, jossa uusitaan sadevesi- ja salaojajärjestelmät.
24-0027-MAI, 686-408-0001-0082, maisematyölupa, kuviot 50 ja 57. Poimintahakkuu, jossa poistetaan korkeintaan puolet puustosta. Kuviot 173A ja 189 avohakkuu, rantaan jätetään 15m koskematon suojavyöhyke.
24-0028-P, 686-403-0002-0022, asuinrakennus ja varasti purettu ja puretaan 2 kpl pieniä talousrakennuksia.
24-0029-P, 686-406-0008-0102, asuinrakennuksen purkaminen.

Pöytäkirja / Julkipanolista liitteenä.