Pöytäkirja / Julkipanolista

Kuulutusaika

15.11.2023 - 17.12.2023

Kuulutus

Ympäristölautakunnan päätös 9.11.2023 § 28

Päätöksen antopäivä 16.11.2023

23-0070-POI, 686-406-0007-0067, loma- asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi. Rantaosayleiskaavasta poikkeava rakentaminen.

Pöytäkirja / Julkipanolista liitteenä.