Pöytäkirja / julkipanolista

Kuulutusaika

7.10.2020 - 22.10.2020

Kuulutus

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 08.10.2020:

20-0100-RJ, 686-410-0003-0028, jatkoaika rakennustöiden loppuunsaattamista varten, loma-asunnon laajennus.
20-0110-RJ, 686-410-0003-0028, jatkoaika rakennustöiden loppuunsaattamista varten, asuinrakennus.
20-0111-MAI, 686-402-0007-0011, harvennushakkuu kiinteistöillä 7:11, 7:34 ja 7:35.

 

Pöytäkirja / julkipanmolista liitteenä.