Poikkeuslupa julkipano ympltk

Kuulutusaika

28.9.2020 - 2.11.2020

Kuulutus

Ympäristölautakunnan päätös 24.9.2020 § 56

Päätöksen antopäivä 29.9.2020

20-0101-POI, 686-402-0006-0065, vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakinaiseksi asunnoksi.

Pöytökirja / julkipanolista liitteenä.