Yleiset Palotarkastukset vuonna 2022

Kuulutusaika

3.1.2022 - 31.12.2022

Kuulutus

                                                                                           

                                                                                                          24.1.2022

KUULUTUS

 

YLEISET PALOTARKASTUKSET VUONNA 2022

 

Asianomaisten tiedoksi ilmoitetaan, että pelastuslain 379/2011 78 § ja 79 § edellyttämät yleiset palotarkastukset suoritetaan vuonna 2022 Rautalammin kunnan alueella alla olevan ohjeen mukaisesti. Palotarkastusten suorittaminen aloitetaan tammikuussa 2022.

 

1) Liike-, teollisuus-, varastointi- ja maatalouskohteiden, hoito- ja huoltolaitosten, koulujen, päiväkotien sekä vastaavien valvontakohteiden ja yli kolmen huoneiston asunto-osakeyhtiöiden yleiset palotarkastukset suoritetaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaisesti. Palotarkastusten valvontaväliä arvioidaan jokaisella palotarkastuksella. Edellä mainittujen kiinteistöjen omistajille tai haltijoille ilmoitetaan tarkastusajankohdista ja tarkistettavista asiakirjoista erikseen.

 

Kyseisten kohteiden palotarkastukset ovat maksullisia. Valvontasuunnitelmasta ja maksupäätöksistä lisätietoja www.pspelastuslaitos.fi. tai alueen palomestareilta.

 

2) Asuin- ja vapaa-ajan rakennusten ja niihin verrattavien valvontakohteiden palotarkastuksissa siirrytään itsearviointi tarkastuksiin. Itsearviointitarkastusten rinnalla tehdään asuinkiinteistöihin myös perinteisiä yleisiä palotarkastuksia.

 

Itsearviointi valvontakohteisiin postitetaan itsearviointikirje, itsearviointilomake ja palautuskuori sekä pientalon paloturvallisuusopas. Itsearviointilomakkeen voi palauttaa palautuskuoressa pelastuslaitokselle tai myös sähköisenä. Tietoverkon kautta tapahtuvasta sähköisestä palautuksesta on tarkemmat ohjeet omavalvontaoppaan mukana tulevassa ohjekirjeessä.

 

Itsearviointi-alueet ovat vuodelle 2022 suunniteltujen palotarkastusalueiden mukaisia. Lisäksi yleisiä palotarkastuksia tehdään asiakkaan pyynnöstä, muiden viranomaisten ilmoituksista (pelastuslaki 379/2011 42 §) tai muusta pelastuslaitoksen arviosta. Asuin- ja vapaa-ajan rakennusten itsearviointi- ja yleiset palotarkastukset ovat maksuttomia.

 

Palotarkastuksilla annettuja korjausmääräyksiä valvotaan jälkipalotarkastuksilla. Kohdekäynteinä suoritettavat jälkipalotarkastukset ovat maksullisia.

 

Pelastuslain 379/2011 80 §:n 1 momentin mukaan palotarkastuksia ja muita 78 §:n mukaisen valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä saa suorittaa vain alueen pelastusviranomainen. Pelastusviranomainen esittää pyydettäessä pelastusviranomaisen henkilökortin. Palotarkastuksen suorittaja on päästettävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin. Tarkastukset suoritetaan yleensä klo 9.00 - 16.00.

                                                                                                                         

Rautalammin kunnassa vuonna 2022 tarkastettavat alueet tai kohteet:

 

2.1-31.12.2022

 

Itsearvionti suoritetaan

 

Alatie – Opintie - Kuopiontie – Toholahdentie – Tallivirrantie alueella.

                                            

 

Yleisiin palotarkastuksiin liittyvistä asioista voi tiedustella tarkemmin palomestari Timo Nyholm 044 7188 270 tai ylipalomies Jukka Korhonen 044 7188 280 tai Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintaosastolta. Lisätietoja myös laitoksen verkkosivuilta www.pspelastuslaitos.fi.