Vesilaitoksen perusmaksun korotus

Kuulutusaika

16.5.2024 - 17.6.2024

Kuulutus

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.4.2024 § 21 tehnyt päätöksen perusmaksun korottamisesta.

Vesihuoltolaitoksen arvonlisäverotonta perusmaksua korotetaan vesilaitoksen osalta 20 prosenttia sekä viemärilaitoksen osalta 20 prosenttia nykyisestä maksusta. Perusmaksut pienellä vesimittarilla ovat täten vesilaitoksen osalta 60,00 € /vuosi ja viemärilaitoksen osalta 60,00 € / vuosi ja ison mittarin vesilaitoksen osalta 99,60 € / vuosi ja viemärilaitoksen osalta 99,60 € / vuosi.

Uudet taksat tulevat voimaan 1.7.2024 lähtien.

Taksat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kunnan teknisessä toimistossa ja Rautalammin kunnan internetsivuilla www.rautalampi.fi kohdassa asuminen ja liikenne  – vesi- ja viemärilaitos – vesi- ja viemärilaitos taksat.

Rautalampi 16.5.2024

VESIHUOLTOLAITOS