Sarvikangas tuulivoima YVA Etelä-Savo Pieksämäki, yhteysviranomaisen perustelut päätelmä

Kuulutusaika

28.6.2024 - 29.7.2024

Kuulutus

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 26.6.2024 YVA-tuulivoimanhanke Sarvikankaan Tuuli Oy suunnitteleman tuulipuiston toteuttamiseksi Etelä-Savoon Pieksämäelle.

Linkki: www.ymparisto.fi/SarvikankaantuulivoimaYVA

Perustelu päätelmä on myös ely-keskus.fi -sivuilla https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.