Kuulutus ehdotuksesta Pohjois-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi

Kuulutusaika

15.3.2024 - 17.6.2024

Kuulutus

Liitteenä kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat.