Sonkari - Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos, tila 686-409-12-40

Kuulutusaika

9.11.2023 - 8.12.2023

Kuulutus

Rautalammin kunnassa on vireillä seuraava yleiskaavamuutos:

Sonkari-Kiesimä rantaosayleiskaavan muutos, koskien tilaa 686-409-12-40 ja yhteistä vesialuetta 686-409-876-1. Tarkoituksena on muuttaa rantaosayleiskaavaa siten, että osoitettua SL-aluetta supistetaan maa-alueiden osalta.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaehdotus ja -selostus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtävillä 9.11. – 8.12.2023 välisenä aikana Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kuopiontie 11 viraston aukioloaikoina sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.rautalampi.fi/kaavat sekä kuulutukset-osiossa.

Kaavaehdotusta koskevat kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteella: Rautalammin kunta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Ari Lindgren, ari.lindgren@rautalampi.fi, puh. 0400 784 570.

Rautalammilla 9.11.2023

KUNNANHALLITUS