§ 4 Työkokeilun jatkuminen, Jaakko Suvela

Lataa 

RauDno-2019-134

Päätöspäivämäärä

14.2.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018, § 26.

Päätös

Jatketaan Jaakko Suvelan työharjoittelua siten, että työharjoittelu loppuu 30.8.2019.

Allekirjoitus

Antti Tuppura

Organisaatiotieto

Tekninen