§ 13 Rakennustarkastajan viran täyttäminen

Lataa 

RauDno-2019-258

Päätöspäivämäärä

9.4.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Ratkaisu perustuu kokonaisarvioon Arttu Matilaisen koulutuksesta, työkokemuksesta ja henkilökohtaisista ominaisuuksista. Lisäksi Arttu Maitilaisen vahvuudeksi katsottiin mm. palveluhenkisyys, ict-taidot, korjausrakentamisosaaminen ja hyvä motivaatio itsensä ja työn kehittämiseen. Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018, § 26 ja § 41.

Päätös

Valitaan Rautalammin kunnan rakennustarkastajaksi / kunnan rakennusmestariksi Arttu Matilainen.

Allekirjoitus

Antti Tuppura

Organisaatiotieto

Tekninen