§ 5 Paniikkipainikkeiden ja valvontakameroiden hankinta, kunnanvirasto ja Kerkonjoen koulu

Lataa 

RauDno-2019-141

Päätöspäivämäärä

18.2.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018, § 26

Päätös

Vaaratilainteiden välttämiseksi tilataan em. työt mahdollisimman nopeasti Siitek Security Oy:ltä.

Allekirjoitus

Antti Tuppura

Organisaatiotieto

Tekninen