§ 37 Paineviemärilinjan Kirkonkylä - Törmälä kaivamisesta aiheutuneen haitan korvaaminen

Lataa 

RauDno-2019-455

Päätöspäivämäärä

23.6.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018, § 26

Päätös

Maatalousyrittäjä Mikko Lehmoselle maksetaan menetetystä sadosta ja EU - tuesta korvausta yllä mainituin perustein kertakorvausta 698,25 €.

Allekirjoitus

Antti Tuppura

Organisaatiotieto

Tekninen