§ 21 Päätös Rautalammin kunnan alueen, osoite Nikolaoksentie 2, varaamisesta Rautalammin hevosystäväinseuran kevätmarkkinoiden käyttöön 27.4.2019

Lataa 

RauDno-2019-289

Päätöspäivämäärä

23.4.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018, § 26

Päätös

Myönnetään lupa Rautalammin hevosystäväinseuralle käyttää Rautalammin kunnan omistamaa aluetta, osoitteessa Nikolaoksentie 2, kevätmarkkinoita varten 27.4.2019. Rautalammin hevosystäväin seuran tulee huolehtia alueen liikenneturvallisuudesta.

Allekirjoitus

Antti Tuppura

Organisaatiotieto

Tekninen