§ 36 Meluilmoituksen käsittely, Rämäkkä Holidays, Rämäkkätie 50

Lataa 

RauDno-2019-454

Päätöspäivämäärä

23.6.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018, § 26

Päätös

Meluilmoitukset on vastaanotettu ja tarkastettu. Ilmoitusten tarkastajan arvion mukaan lähiympäristölle aiheutuva meluhaitta on pieni. 

Allekirjoitus

Antti Tuppura

Organisaatiotieto

Tekninen