§ 40 Lantapatterointi-ilmoituksen tarkastaminen, Antti Ponkkonen

Lataa 

RauDno-2019-458

Päätöspäivämäärä

23.6.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018, § 26

Päätös

Ilmoitus on tarkastettu. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

Allekirjoitus

Antti Tuppura

Organisaatiotieto

Tekninen