§ 3 Laitureiden huoltosopimus, Hetemark Oy

Lataa 

RauDno-2019-130

Päätöspäivämäärä

18.2.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018,  26 §

Päätös

Valitaan Hetemark Oy suorittamaan perushuolto laitureille, 350,00 €/laituri ja 750,00 €/Navettasaari. Laitureiden muut korjaus- tai huoltotyöt tehdään erikseen sovittaessa silloin, kun tarvetta ilmenee.

Allekirjoitus

Antti Tuppura

Organisaatiotieto

Tekninen