§ 7 Kuutinrannan asemakaavoitus, kaavoittajan valinta

Lataa 

RauDno-2019-170

Päätöspäivämäärä

5.3.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018, § 26

Päätös

Valitaan Kuutinrannan asemakaavoituksen toteuttajaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat nähtävillä kunnanviraston teknisellä osastolla.

Allekirjoitus

Antti Tuppura

Organisaatiotieto

Tekninen