§ 1 Jäteveden puhdistuslaitoksen vesinäytteet, kilpailutus

Lataa 

RauDno-2019-92

Päätöspäivämäärä

4.2.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018, lisää pykälä ja monetti (kj:llä ja hj:llä § 25 ja muilla viranhaltijoilla § 26/ sen tietty kohta)

Päätös

Valitaan Rautalammin kunnan jätevedenpuhdistamon käyttö- ja kuormitustarkkailun toteuttajaksi vuosille 2019, 2020 ja 2021 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy.

Allekirjoitus

Antti Tuppura

Organisaatiotieto

Rautalammin kunta