§ 14 Ilmoituksen tarkastaminen, lantapatterointi, Laitinen Jyrki

Lataa 

RauDno-2019-259

Päätöspäivämäärä

10.4.2019

Päätöksen tekijä

Tekninen johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018, § 26

Päätös

Lantapatterointilupa myönnetään. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

Allekirjoitus

Antti Tuppura

Organisaatiotieto

Tekninen