§ 4 Oppilaan- ja opintojenohjaajan virkavalinta

Lataa 

RauDno-2019-244

Päätöspäivämäärä

8.4.2019

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018 26§ Lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivalta. 

Päätös

Sivistysjohtaja päättää valita Rautalammin kunnan oppilaan- ja opintojen ohjaajan virkaan KM Mari Marttilan ja hänen kieltäytymisensä varalle FM Jonna Keinäsen. 

Valintaa tehdessä käytetään kokonaisarviota, jossa huomioidaan henkilön aiempi työhistoria ja kokemus sekä haastattelussa esille tulevat mahdollisesti valintaa tukevat perusteet.

Mari Marttila on hakemuksen ja haastattelun perusteella osoittanut täyttävänsä hakijalta vaadittavat ehdot parhaiten. Marttila on toiminut opinto-ohjaajana perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa yhteensä 7 vuoden ajan.

 

Hakemuksen ja haastattelun perusteella esille tulleita valintaa tukevia perusteluja: 

- Monipuolinen ja laaja kokemus sekä perusopetuksen että lukiokouluksen tehtävistä ja opinto-ohjauksesta. 

- Monipuolinen markkinointiosaaminen ja kokemus Merikarvian lukiossa 6 vuotta ja Rautalammin lukiossa 1 vuosi.

- Yrittäjyyskasvatusosaaminen. Kokemus yrittäjyyskurssien suunnittelusta Merikarvian lukiossa ja niiden liittämisestä opetussuunnitelmaan. Oma yrittäjyystausta. 

 

Allekirjoitus

Olli Lipponen

Organisaatiotieto

Sivistys