§ 5 Matemaattisten aineiden ja erityisopettajan määräaikainen virka

Lataa 

RauDno-2019-253

Päätöspäivämäärä

8.4.2019

Päätöksen tekijä

Sivistysjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018 26§ Lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivalta. 

Päätös

Sivistysjohtaja päättää valita määräaikaiseen matemaattisten aineiden ja erityisopettajan virkaan FM Sanna Hintikan ja hänen kieltäytymisensä varalle FM Tapani Korholan. 

Viran täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Virkavalinnassa käytetään kokonaisarviota, jossa huomioidaan henkilön työhistoria ja kokemus sekä haastattelussa esille tulleet valintaa mahdollisesti tukevat perusteet. 

Sanna Hintikka on hakemuksen ja haastattelun perusteella osoittanut täyttävänsä hakijalta vaadittavat ehdot parhaiten. 

Hintikalla on kokemusta matemaattisten aineiden opetuksesta perusopetuksessa 3,5 vuotta ja erityisopettajan tehtävien hoitamisesta yhden lukuvuoden ajalta. 

Haastattelussa tuli esille, että Hintikka on erittäin motivoitunut hoitamaan kyseistä tehtävää. Hän on aloittanut erityisopettajan opinnot keväällä 2019. 

Allekirjoitus

Olli Lipponen

Organisaatiotieto

Sivistys