§ 7 Perheneuvolasopimuksen irtisanominen

Lataa 

RauDno-2019-191

Päätöspäivämäärä

14.3.2019

Päätöksen tekijä

Perusturvajohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018, lisää pykälä ja monetti (kj:llä ja hj:llä § 25 ja muilla viranhaltijoilla § 26/ sen tietty kohta)

Päätös

Rautalammin kunta irtisanoo 10.8.2004 Tietotaidon kanssa solmitun sopimuksen perheneuvolapalveluista sopimuksen mukaista irtisanomisaikaa noudattaen. Sopimus irtisanotaan 1.10.2019 alkaen.

Palvelun tuottaja ja kunta käyvät irtisanomisaikana neuvottelut koskien toiminnan siirtoon liittyviä käytännön järjestelyä.

Allekirjoitus

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja

Organisaatiotieto

Perusturva