§ 1 Opiskelijaksi ottaminen

RauDno-2019-257

Päätöspäivämäärä

11.4.2019

Päätöksen tekijä

Lukion rehtori

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018, § 26/ Lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivalta

Päätös

Lukion rehtori päättää ottaa xxx xxxxx lukion ensimmäisen vuoden opiskelijaksi 1.8.2019 alkaen. 

Allekirjoitus

Olli Lipponen

Organisaatiotieto

Sivistys