§ 1 Kirjaston palvelumaksut 1.2.2019

RauDno-2019-68

Päätöspäivämäärä

29.1.2019

Päätöksen tekijä

Kirjastonjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintolaki 43§ ja 45 §. Rautalammin kunnan hallintosääntö 2018, lisää pykälä ja monetti (kj:llä ja hj:llä § 25 ja muilla viranhaltijoilla § 26/ sen tietty kohta)

Päätös

Muut palavelumaksut pysyvät ennallaan, mutta kaukolaimaksu nostetaan viiteen euroon (5 € )1.2.2019 lähtien.

Allekirjoitus

Seija Österberg

Organisaatiotieto

Sivistys