Ympäristölautakunta, kokous 20.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Ympäristölautakunnan talousarvio v.2020

RauDno-2019-625

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Ympäristölautakunnan teksiosat ja tunnusluvut sekä budjettiyhteenveto vuodelle 2020 ovat liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä ympäristölautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2020.

Päätös

Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen liitteiden epäselvyyden takia.

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Esitellään ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2020.

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)