Ympäristölautakunta, kokous 20.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Ilmoitusasiat

RauDno-2019-594

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Ympäristölautakunnan tietoon esitellään seuraavat asiat:

Pohjois-Savon Ely-keskus, 6.8.2019, POSELY/1804/2018, päätös avustuksesta vesien ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen (muutoshakemus 1.8.2019).

Itä-Suomen aluehallintovirasto 6.8.2019, ISAVI/4885/2018, lausuntopyyntö Konnekosken kanavan, sulun ja maantiesillan rakentaminen.

Itä-Suomen aluehallinto virasto, 1.10.2019 päätös ISAVI/4780/2018, lupapäätös Konnekosken kalataloidelliseen kunnostukseen.

Rio Tinto 24.10.2019, tiedotus malminetsinnästä Rautalammin kunnan omistamalla kiinteistöllä 686-403-5-58

Rautalammin kunnanhallitus, päätös 4.11.2019 , lausunto Itä-suomen aluehallintovirastolle lausunnoista ja muistutuksisesta koskien Konnekosken kanavan, sulun ja maantiesillan rakentamista.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Ilmoitusasiat saatettu tietoon.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)