Ympäristölautakunta, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Talousarvion 2019 toteutuminen 1.5 - 31.8.2019

RauDno-2019-624

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Tekninen osasto on laatinut raportit rakennusvalvonnan- ja ohjauksen sekä ympäristönsuojelun osalta talousarvion toteumisesta ajalta 1.5. - 31.8.2019.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä raportit ajalta 1.5. – 31.8.2019 ja esittää niitä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)