Ympäristölautakunta, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 LISÄPYKÄLÄ: Kunnan toimivaltaisen viranomaisen valtuuksien ohjaaminen ympäristölautakunnalle, koskien jätevesien käsittelyvaatimuksista tulevien poikkeamishakemuksien käsittelyä (lisäpykälä)

RauDno-2019-698

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Asia                                   
YSL 156d § Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Muuta:
Rautalammin kunnan rakennustarkastaja Arttu Matilainen ja Konneveden ympäristönsuojelusihteeri Johanna Mykkänen kutsuttiin Keiteleen, Tervon ja Vesannon ympäristönsuojeluviranomaisen Jani Huttusen toimesta neuvonpitoon koskien jätevesienkäsittelystä aiheutuvia poikkeamishakemuksia 29.1.2019.

Tapaamisen tarkoitus oli laatia yhtenevät käytännöt ja taksat koskien jätevesien poikkeamishakemusten käsittelyä lähikuntien alueella. Poikkeamishakemuksien käsittely aloitettaisiin vuoden 2020 alussa.

Palaverin aikana tuli selväksi, että kunnan toimivaltainen viranomainen voi myöntää luvan poiketa jätevesien käsittelyvaatimuksista ympäristökuormituksen huomattavan vähäisyyden perusteella.

Koska Rautalammin kunnanvaltuusto on Rautalammin kunnan toimivaltainen viranomainen, esitän, että Rautalammin kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto myöntävät Rautalammin kunnan ympäristölautakunnalle valtuudet käsitellä jätevesien käsittelyvaatimuksista tulevat poikkeamishakemukset.

Liitteet                               
YSL 156d §

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Hyväksytään esityksen mukaisesti.

Ehdotetun päätöksen perustelut:
Mikäli toimivaltaa ei ohjattaisi kunnanvaltuustolta ympäristölautakunnalle, joutuisi Rautalammin kunnanvaltuusto käsittelemään poikkeamishakemukset, eikä se olisi järkevää. Ympäristölautakunta toimii Rautalammin kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, joten ehdotettu esitys olisi luontevin toimintamalli.   

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rautalammin kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)