Tekninen lautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Teknisen lautakunnan kokousaikataulu 2020 ja kokousten koolle kutsuminen

Rau-2020-28

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön mukaan kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai mikäli enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Toimielimen tulee päättää millä tavoin kutsukokoukseen on lähetettävä.

Liitteenä kokousaikataulu tekniselle lautakunnalle vuodelle 2020.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen johtaja ehdottaa, että teknisen lautakunnan kokoukset pidetään kunnanvirastolla tarvittaessa kuukauden toisena torstaina klo 16.00 alkaen ja muulloin asian kiireellisyyden niin vaatiessa. Kokouskutsut ja esityslistat
toimitetaan sähköisesti siten, että ne ovat perillä neljä päivää ennen kokousta.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)