Tekninen lautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

RauDno-2020-29

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Lautakuntien, johtokuntien, toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat asetetaan nähtäviksi sen mukaan kuin toimielin tai sen puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi.

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat ovat olleet nähtävillä kokousta seuraavana maanantaina viraston aukioloaikana klo 9- 15 teknisen osaston kansliassa sekä kunnan internet-sivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen johtaja ehdottaa, että teknisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään julkisuuslain ja kuntaliiton ohjeiden mukaisesti nähtävillä teknisessä toimistossa sekä kuntaliiton suositusten mukaisesti kunnan internet- sivuilla kokouspäivän jälkeisenä maanantaina ja lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat päätöstä seuraavana päivänä viraston aukioloaikana teknisellä osastolla ja nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan säädetyllä tavalla niissä lehdissä missä kunnan päätökset on päätetty tiedottaa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)