Tekninen lautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 LISÄPYKÄLÄ: Vesi- ja jätevesilaskun kohtuullistaminen (lisäpykälä)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24