Tekninen lautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 LISÄPYKÄLÄ: Kunnanviraston ilmanvaihtokoneen uusinta (lisäpykälä)

RauDno-2020-50

Valmistelija

  • Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvirastossa on talvella ja keväällä 2019 selvitetty iv- laitteissa mahdollisesti olevia kuitulähteitä. Selvityksissä havaittiin, että kunnanviraston Rautakunnon puoleiseen päätyyn johtavat ilmanvaihtokanavat ovat kuitulähteitä. Kyseiset kanavat ovat rakenteellisesti hankalassa paikassa, joten ne joudutaan poistamaan käytöstä. Tällöin joudutaan hankkimaan ja asentamaan uusi iv- kone, joka palvelee kunnanviraston Rautakunnon puoleista päätyä.

Verticon Oy / Niko Solehmainen on tehnyt suunnitelmat iv-koneen ja kanavien uusimisesta.

Tekninen osasto on pyytänyt neljältä (4) yritykseltä tarjoukset koneen ja kanavien uusimisesta. Tarjouksen jätti kaksi yritystä: Pieksämäen Peltityö Oy ja SPT Oy. Edullisimman tarjouksen teki SPT Oy, 25.180,00 €.

Näiden kustannusten lisäksi rakennuttajan pitää varautua sähkö- ja rakennustöihin. Sähkö- ja rakennustöihin arvioidaan menevän 5.000 €.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Raimo Kempppainen, Teknisen lautakunnan puheenjohtaja, raimo.kemppainen@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta päättää valita kunnanviraston iv-koneen ja kanavien toimittajaksi SPT Oy:n.

Päätös

Antti Tuppura poistui asian käsittelyn ajaksi. Päätettiin jättää asia pöydälle, kun tarjousten voimassaoloaika mennyt umpeen ja toivotaan lisäselvittelyä asiaan.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)