Tekninen lautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 LISÄPYKÄLÄ: Korvausvaatimus vesivuodon aiheuttamista mynninmenetyksistä (lisäpykälä)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24