Tekninen lautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 LISÄPYKÄLÄ: Korvausvaatimus runkovesijohdon rikkoutumisista, Ravintola Nuapuri (lisäpykälä)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24