Tekninen lautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 LISÄPYKÄLÄ: Kirjaston jäähdytys, urakoitsijan valinta (lisäpykälä)

RauDno-2019-439

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Rakennuttamisjaosto 17.6.2019 § 16

Rautalammin kunnan tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia terveyskeskuksen ja kirjaston osittaisista jäähdytyksistä 6.5.2019. Tarjoukset on pyydetty neljältä (4) urakoitsijalta.

 Tarjoukset saatiin kahdelta (2) yritykseltä, Kiinteistötekniikka Ykkönen Oy (28.656,40 €, alv 24 %) ja Sisä-Savon Sähkö Oy (17.033,88 €, alv 24 %)

Jäähdytyksen suunnittelija Niko Solehmainen, Hydromen Oy ja kiinteistömestari Markku Karhu ovat tarkastaneet saadut tarjoukset ja todenneet ne tarjouspyynnön mukaisiksi.

Osa jäähdytyslaitteista olisi aikataulullisesti mahdollista asentaa heinäkuun aikana. Loput asennukset tehtäisiin elokuussa 2019.

Päätösehdotus:
Rakennuttamisjaosto päättää valita jäähdytysurakoitsijaksi Sisä-Savon sähkö Oy:n. Lisäksi rakennuttamisjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle 6.500 euron lisämäärärahan myöntämistä kirjaston jäähdytykseen.

Päätös:
Joni-Matti Kuikka esitti, että terveyskeskuksen jäähdytys toteutetaan vuonna 2019 ja, että kirjaston jäähdytys siirretään vuodelle 2020. Tiina J Puranen kannatti esitystä. Joni-Matti Kuikan esitys voitti äänin 3-0.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta esittää, että asiasta päätetään rakennuttamisjaoston päätöksen 17.6.2019 § 16 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia kirjaston osittaisesta jäähdytyksestä 6.5.2019. Tarjoukset on pyydetty neljältä (4) urakoitsijalta.

Tarjoukset saatiin kahdelta (2) yritykseltä, Kiinteistötekniikka Ykkönen Oy (7.430,00 €, alv 0 %) ja Sisä-Savon Sähkö Oy (4.364,00 €, alv 0 %) Jäähdytyksen suunnittelija Niko Solehmainen, Hydromen Oy ja kiinteistömestari Markku Karhu ovat tarkastaneet saadut tarjoukset ja todenneet ne tarjouspyynnön mukaisiksi

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta päättää valita kirjaston osittaisen jäähdytyksen toteuttajaksi Sisä-Savon Sähkö Oy:n.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, kirjasto

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)