Tekninen lautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 LISÄPYKÄLÄ: Kiinteistönhuoltajan toimen täyttäminen (lisäpykälä)

RauDno-2020-48

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin teknisen osaston huoltamien kiinteistöjen kiinteistöhuoltajamitoitus on 4,9 hlöä. Yhden kiinteistöhuoltajan määräaikaisen työsuhteen päättymisen vuoksi kiinteistöhuoltotyöntekijöitä on tällä hetkellä kolme (3).

Täyttölupaa haetaan yhteen kiinteistöhuoltajan toimeen. Kyseinen kiinteistöhuoltaja tulisi toimimaan Terveyskeskuksen ja Pauliinan kiinteistöissä.

Kiinteistöhuoltajat toimivat myös päivystäjän tehtävissä.

Lomien ja sairaslomien vuoksi päivystysringissä tarvitaan vähintään neljä (4) henkilöä.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että lupa kiinteistöhuoltajan toimen täyttämiseksi myönnetään.

Päätös

Jouko Korhonen esitti, että toimea ei esitetä täytettäväksi. Jouko Korhosen esitys ei saanut kannatusta. Hyväksyttiin teknisen johtajan esitys.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)