Tekninen lautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon esitellään seuraavat asiat:

Rautalammin kunnanhallitus, päätös 9.12.2019, § 304 sähkön hankinta.

Rautalammin kunnanhallitus, päätös 9.12.2019, § 299 vuonna 2019 toteutuneet hakkuut ja metsänhoitoyöt

Rautalammin kunnanvaltuusto, päätös 17.12.2019, § 93 kunnan poistosuunnitelman tarkistaminen / vesihuoltoverkostot.

Rautalammin kunnanvaltuusto, päätös 17.12.2019, § 91 vuoden 2019 talousarviomuutokset.

Rautalammin kunnanvaltuusto, päätös 17.12.2019, § 90 talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2023.

BestLab Oy, asbestianalyysi materiaalinäytteestä 20.12.2019, kohde Rautalammin kunnanvirasto.

Savo Pielisen jätelautakunta, päätöspöytäkirja 20.12.2019, päätös jätemaksun kohtuullistamishakemuksen johdosta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)