Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Vuonna 2019 toteutuneet hakkuut ja metsänhoitotyöt

RauDno-2019-661

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan metsistä on kuluvan vuoden aikana hakattu puuta kaiken kaikkiaan noin 8700 m3, noin 231 000 euron arvosta. Toteutuneesta määrästä on 1800 m3 (69 000e) ollut kuluvana vuonna päättyneitä, vuosien 2017-2018 solmittuja kauppoja. Lisäksi 33 000 euroa metsätuloista tuloutuu kunnalle vuoden 2020 tammikuussa.

Metsänhoitotöitä on tehty kunnan metsissä seuraavasti: Raivaussahatyöt 32,7 hehtaaria, metsän uudistamiseen liittyvä maanmuokkaus 6,6 hehtaaria ja metsän kasvatuslannoitus 18,5 hehtaaria.  Metsänhoitotöiden kustannukset ovat olleet noin 19 000 euroa.

Juha Huttunen / Pohjois-Savon Metsänhoitoyhditys esitteli vuonna 2019 toteutuneet hakkuut ja metsänhoitotyöt metsäjaostolle.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Metsäjaosto hyväksyy edellä esitetyn selvityksen vuonna 2019 toteutuneista hakkuista ja metsänhoitotöistä ja esittää selvitystä tekniselle lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Tekniselle lautakunnalle tiedoksi metsäjaoston 1.11.2019 käsitelemä selvitys vuonna 2019 toteuneista hakkuista ja metsänhoitotöistä.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy edellä esitetyn selvityksen vuonna 2019 toteutuneista hakkuistaja metsänhoitotöistä ja esittää selvitystä kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)