Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Otto-oikeuspykälä

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ajalta 25.9. - 14.11.2019

Tekninen johtaja
Hankinnat:
§ 43 Kuutinharjun palvelukodin vanhojen rakennusten purku, haitta-ainekartoitus, 07.10.2019
Muut päätökset:
§ 44 Yhdistelmäkoneen hankinta, ala-aste, 07.11.2019
§ 45 Runkovesijohdon saneerausurakan aloittaminen valitusajalla, 07.11.2019
§ 46 Vanhojen jätevesipumppaamoiden (4 kpl) hälytysjärjestelmien korjaus, 08.11.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi liiteenä olevat teknisen johtajanpäätökset ajalta 25.9. - 14.11.2019

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)