Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 LISÄPYKÄLÄ: Teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvio, muutokset (lisäpykälä)

RauDno-2019-583

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan tekstiosat ja tunnusluvut talousarvioesitykseen vuodelle 2020 sekä budjettiyhteenveto ovat liitteenä.

Talousarviossa toimintatuottojen määrä on 1 894 736 €. Tuottojen määrän on arvioitu pysyvän vuoden 2019 talousarvioon (1 879 260 €) verrattuna käytännössä samana. Toimintakulujen on arvioitu olevan 2 453 362 € vuonna 2020. Tällöin myöskään toimintakulujen määrä ei sanottavasti kasvaisi vuoden 2019 talousarvioon (2 423 441 €) verrattuna.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

 

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2020.

 

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan 10.10.2019 § 46 kohdalla käsittelemään vuoden 2020 talousarvioehdotukseen on tämän jälkeen tehty muutoksia. Muutokset ovat esitetty liitteessä. Liitteenä myös teknisen lautakunnan budjettiyhteenveto vuoden 2020 talousarvioehdotuksesta sekä tekstiosat.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy muutetun talousarvion vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)