Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 LISÄPYKÄLÄ: Suuntaporauksen toteuttaminen Säynätsalmessa (lisäpykälä)

RauDno-2019-730

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Savon Voima Verkon aliurakoitsijana toimiva Savon Suuntaporaus Oy on toteuttamassa teiden ja salmien alituksia Saikarin tien varrella. Säynätsalmen kohdalla suuntaporaus tapahtuu viikoilla 47 ja 48. Rautalammin kunnan olisi mahdollista tilata suuntaporaus Savon Voiman suuntaporauksen yhteyteen. Suuntaporauksen yhteydessä asetettavaa suojaputkea tarvittaisiin mahdollisesti myöhemmin toteutettavalle vesijohdolle. Tällöin kalustonsiirtomaksut jäisivät pois, samoin kuin suunnittelu- ja lupakustannukset.

Vuoden 2019 investointeihin on Saikarintien vesijohdon jatkamisen (vesijohto nyt Säynätsalmen etelä-puolella) suunnitteluun varattu 40.000 €. Suunnittelua ei ole kuitenkaan ehditty toteuttaa vuonna 2019.

Suuntaporauksen pituus Säynätsalmessa on noin 120 metriä. Suuntaporauksen hinta on 72 €/jm (pehmeä maa) tai 265 €/jm (kallio). Kokonaiskustannukset olisivat tällöin noin 8.640 € tai 31.800 €.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että suuntaporaus Säynätsalmen ali toteutetaan Savon Voiman suunntaporauksen yhteydessä. Lisäksi tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että vuoden 2019 investointeihin varattu määräraha Saikarin tien vesijohdon suunnitteluun (40.000 €) voidaan käyttää Säynätsalmen ali tehtävään suuntaporaukseen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vaajasalmen vesiosuuskunta

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)