Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Korvausvaatimus vesivuodon aiheuttamista mynninmenetyksistä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24