Tekninen lautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Teknisen lautakunnan tietoon esitellään seuraavat asiat:

Rautalammin kunnanhallitus 4.11.2019 § 264, kunnanviraston ilmanvaihtokoneen uusinta

Rautalammin kunnanhallitus 4.11.2019 § 265, teollisuuskiinteistön kauppakirjaluonnos, kiinteistö 686-410-3-42

Rautalammin kunnahallitus 4.11.2019 § 266, määräalan osto, kiinteistö Suvantola 686-408-58-14

Rautalammin kunnanhallitus 4.11.2019 § 267, Savon Taimen Oy:n kalankuljetusauton pesupaikka

Rautalammin kunnanhallitus 4.11.2019 § 268, Konnekosken kanava, sulku ja maantiesilta, lausunto

Ahvenlammen metsätien alkupalaverin pöytäkirja 12.11.2019

Rautalammin kunnanhallitus 18.11.2019 § 275, lausunto Pohjois-Savon pelastustoimen palvelutasoesityksestä

Rautalammin kunnanhallitus 18.11.2019 § 277, määäräalan myyminen lisämaaksi omakotitalotonttiin (Kuutinranta)

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)