Tarkastuslautakunta, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen

Valmistelija

  • Esko Säilä, esko.saila@kpmg.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 

Ehdotus

Puheenjohtaja ehdottaa, että lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tauno Herranen ja Päivi Eklund.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)