Tarkastuslautakunta, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Muut asiat

Perustelut

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen lautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Ei muita asioita. 


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)