Tarkastuslautakunta, kokous 23.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan katsaus

RauDno-2020-14

Valmistelija

  • Esko Säilä, esko.saila@kpmg.fi

Perustelut

Kunnan elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen kertoo kunnan elinkeinotoiminnasta ja elinvoimalautakunnan alaisesta toiminnasta, lautakunnan tilivuoden 2019 talousarviototeumasta ja elinvoimalautakunnan toiminnan tuloksellisuudesta. 

Ehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen ja asiasta käydyn keskustelun tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)